महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ मुक्त करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प

देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ मुक्त करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प